VOF De Droom
           Begeleiding in de zorg                                                                                                       


 Crisis

Een half jaar na het starten van De Droom veranderde één van de kinderen in gedrag. Dit had alles te maken met de veranderingen die ieder mens in zijn of haar leven meemaakt. Bij deze speciale mensen is dit niet anders, in dit geval was het “puber” worden de reden van de gedragsverandering en dit bracht gedrag met zich mee dat het kind ernstig in gevaar bracht.

Zorg op maat betekent dat je hierop in moet spelen en zo is de crisisopvang ontstaan.

In de loop der jaren hebben wij nog meer ervaring opgedaan in het opvangen, structuur bieden en ombuigen van moeilijk gedrag bij mensen die in een moeilijke situatie (crisis) terecht zijn gekomen. Ook hierbij wordt gebruik gemaakt van onze succesformule; vaste begeleiders, kleinschaligheid en structuur waardoor veiligheid ontstaat.

Om iemand in een crisissituatie goed te kunnen helpen én om ervoor te zorgen dat de mensen er omheen geen hinder ondervinden in hun ontwikkeling hebben wij een studio / appartement tot onze beschikking om deze mensen op te vangen.

De eerste tijd zal de crisisbegeleiding vanuit deze ruimte plaatsvinden en daar waar mogelijk zal er uitbreiding plaatsvinden.

In de regel staat er 6 tot 12 weken voor een crisisplaatsing, onze ervaring is echter dat het veelal uitloopt naar 18 tot 24 weken. Dit heeft niet alleen te maken met het ombuigen van gedrag maar heeft vaak meer te maken met het vinden van een goede vervolgplek.

Dit is veelal de taak van de wettelijk vertegenwoordiger, De Droom adviseert en ondersteunt in dit proces.

In de overgang naar een goede vervolgplek kan De Droom tijdens de eerste fase nog een rol spelen, denk hierbij aan het bieden van veiligheid en het goed overdragen van alle informatie die van belang is voor het slagen van de overgang. 

studio
studio
verblijf studio
verblijf studio
IMG-20171210-WA0003
IMG-20171210-WA0003


Opbellen
E-mail