http://vofdedroom.nl/
VOF De Droom
Begeleiding in de zorg

Begeleiding 

Wij bieden individuele en groepsbegeleiding betaald uit het Persoon Gebonden Budget (PGB) in de thuissituatie, op dagbesteding / school en op onze locatie in Brummen. Onze begeleiders  hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring met de doelgroepen en zijn in het bezit van een relevante opleiding en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  

De begeleiders zijn bekend met de volgende methodieken, geef me de vijf,  (Sociaal) Competentie Model en Triple C. Daarnaast hebben zij een fysieke weerbaarheid training gevolgd waarbij de nadruk ligt op de-escalerend werken waardoor de kans op fysieke escalaties aanzienlijk afneemt. 

Door rust, duidelijkheid en structuur te bieden ontstaat er een band en hierdoor ervaart de cliënt veiligheid. Iedereen heeft mogelijkheden, deze willen wij ten volle benutten! Door deze combinatie is groei mogelijk en is er sprake van een zinvolle invulling van het dagelijks leven.

Alvorens wij overgaan tot het verlenen van zorg worden de volgende stappen doorlopen:

Kennismakingsgesprek. 

Administratieve handelingen zoals een zorgovereenkomst en inleveren van diverse documenten.

Afspraken over het te volgen traject, formuleren van begeleidingsstijl en begeleidingsdoelen.

Introductiefase: duur 6 tot 12 weken, in kaart brengen of het uitgezette traject haalbaar is, opstellen zorgplan, evaluatie.

Start van het traject; halfjaarlijks zijn er evaluaties en eventuele bijstellingen.                                                                                           


  


 


 


 

Opbellen
E-mail