VOF De Droom
           Begeleiding in de zorg                                                                                                       


Begeleiding 

Alvorens wij overgaan tot het verlenen van zorg worden de volgende stappen doorlopen:

  • Kennismakingsgesprek.      Administratieve handelingen zoals een zorgovereenkomst afsluiten en het inleveren van diverse documenten.
  • Afspraken maken over het te volgen traject, formuleren van begeleidingsstijl en begeleidingsdoelen.
  • Introductiefase; duur 6 tot 12 weken, in kaart brengen of het uitgezette traject haalbaar is, opstellen zorgplan, evaluatie.
  • Start van het traject; halfjaarlijks zijn er evaluaties, de voortgang wordt besproken en er wordt bekeken of er aanpassingen nodig zijn in het beoogde traject.

Wij bieden individuele en groepsbegeleiding betaald uit het Persoon Gebonden Budget (PGB) in de thuissituatie, op dagbesteding / school en op onze locatie in Brummen. Het is ook mogelijk om een overeenkomst met een gemeente aan te gaan mits er een jeugdbepaling wordt afgegeven en De Droom een overeenkomst voor bepaalde tijd met deze gemeente af kan sluiten. 

Onze begeleiders  hebben allemaal meer dan 10 jaar ervaring met de doelgroepen en zijn in het bezit van een relevante opleiding en Verklaring Omtrent Gedrag (VOG).  De begeleiders zijn bekend met de volgende methodieken, geef me de vijf,  (Sociaal) Competentie Model en Triple C. Daarnaast hebben zij een fysieke weerbaarheid training gevolgd waarbij de nadruk ligt op de-escalerend werken waardoor de kans op fysieke escalaties aanzienlijk afneemt. 

Door rust, duidelijkheid en structuur te bieden ontstaat er een band en hierdoor ervaart de cliënt veiligheid. Iedereen heeft mogelijkheden, deze willen wij ten volle benutten! Door deze combinatie is groei mogelijk en is er sprake van een zinvolle invulling van het dagelijks leven. 


 

Ford Ka reclame
Ford Ka reclame
WhatsApp Image 2020-05-17 at 16.02.38
WhatsApp Image 2020-05-17 at 16.02.38
Buggy met client
Buggy met client


 


 


 

Opbellen
E-mail